d

Chúng tôi là Astar

Tận tâm - Trách nhiệm

info@astarmedia.vn
Image Alt

Hải Linh Medical

Hải Linh Medical

Đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận động cơ xương khớp trong cuộc sống hàng ngày và thể thao..

TẦM NHÌN
HAILINH MEDICAL là thương hiệu mang đến các sản phẩm dược, thiết bị y tế, dịch vụ y tế với mục tiêu nâng
cao chất lượng sống cho người Việt Nam. Là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận động cơ xương khớp trong cuộc sống hàng ngày và thể thao. Đối tác lớn, uy tín của nhà cung cấp quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế.

SỨ MỆNH
Xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, mang lại giá trị tốt nhất dành cho
người tiêu dùng
Tiên phong tìm kiếm và ứng dụng các sản phẩm mới trên thế giới để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam
Tạo dựng môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Số hóa doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ số tiên tiến
Thượng tôn pháp luật. Tôn trọng quyền lợi của đối tác, người lao động
Marketing và R&D là lực lượng dẫn dắt doanh nghiệp