d

Chúng tôi là Astar

Tận tâm - Trách nhiệm

info@astarmedia.vn
Image Alt

Thiết kế ấn phẩm truyền thông cho Wee Art

Astar Media đưa ra ý tưởng sáng tạo, thiết kế hình ảnh các ấn phẩm truyền thông, phục vụ cho sự kiện, chương trình của Wee Art:

  • Túi giấy
  • Standee tiệc trà
  • Khung ảnh in
  • Voucher chương trình
  • Backdrop
  • Certificate

Date: